Çağrı Merkezi: 0 543 304 45 68

KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

Başvuru Sahbne İlşkn Blgler Adı Soyadı : ________________________________________________________________________________________________________ T.C. Kimlik Numarası : ________________________________________________________________________________________________________ Adres : ________________________________________________________________________________________________________ Cep Telefonu : ________________________________________________________________________________________________________ E-Posta Adresi : ________________________________________________________________________________________________________ 6698 SAYILII KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Bu başvuru formunu ANY Bil. Tek. Rek. Org. LTD. ŞTI.’ne info@9renk.com elektronik posta adresimize ileterek kendiniz ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin 9renk.com tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz 9renk.com tarafından işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin 9renk.com tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) 9renk tarafından Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin 9renk.com tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini, değişmiş ise yenilenmesini isteme,

f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorsanız kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

Başvuru Sahip Talep Detayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi kurumumuz ile olan ilişki biçiminizi (müşteri, eski çalışan, iş ortağı, vb.) ve yanıt için iletişim tercihinizi aşağıda belirtiniz:

KVKK kapsamında talebim: Veri Sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketinize bu form ile yaptığım başvurumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi gereğince değerlendirilmesini ve tarafıma, Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler bölümünde belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.

Tarih : ________ / ________ / ____________                                                          İMZA

Adı Soyadı : ___________________________

 

Önemli Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını taşıyan Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen info@9renk.com mail adresine mail atarak bize ulaşın.